GDPR

Information om behandling av personuppgifter 

Om du lämnar dina personuppgifter eller om de registreras i samband med ditt besök på hemsidan, används de av Svenska Flyttstädsbyrån AB och ibland även av andra företag inom koncernen, för förberedelse och administration av produkter och tjänster. Dina personuppgifter lämnas exempelvis om du fyller i formulär, intresseanmälningar samt om du ansöker om produkter, tjänster eller om att bli privat- eller företagskund hos Svenska Flyttstädsbyrån AB. 

Dina uppgifter behandlas också för att uppfylla rättsliga skyldigheter som Svenska Flyttstädsbyrån AB har. Det kan exempelvis vara för att redovisa uppgifter till skatteverket (RUT). 

Personuppgifterna utgör också underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling. Personuppgifterna används också för marknadsföringsändamål om du inte har begärt spärr för direktmarknadsföring. 

Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos andra bolag i koncernen och andra företag som koncernen samarbetar med för sin verksamhet. 

Personuppgiftsansvarig 

Svenska Flyttstädsbyrån AB är personuppgiftsansvarig. Ifall något annat företag i koncernen, som till exempel något av våra dotterbolag, är personuppgiftsansvarig framgår det där du fyller i dina personuppgifter. 

Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av företagen i koncernen kan du begära det skriftligt på nedanstående adress. Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift. 

Svenska Flyttstädsbyrån AB 

Avdelningen för personuppgifter 

Hajoms Skog Skansen 1

511 97 Hajom

Registrering av IP-adresser 

Vid besök på Svenska Flyttstädsbyrån ABs hemsidor sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens.

 Principer om personuppgiftshantering för Svenska Flyttstädsbyrån ABs webbplats. 

Allmänt 

Svenska Flyttstädsbyrån AB samlar in, hanterar och analyserar uppgifter om användning, nättrafik och händelser på Svenska Flyttstädsbyrån ABs webbplats. Med nät trafik avses data som hänför sig till besökare på webbplatsen och som används för att förmedla, distribuera och sända meddelanden i datanät. Uppgifterna används inte för att identifiera enskilda besökare, förutom Svenska Flyttstädsbyrån ABs kundportalsbesökare. 

Svenska Flyttstädsbyrån AB kan vid behov också inhämta sådana uppgifter av en tredje part. Särskilda integritetsvillkor kan tillämpas på vissa tjänster som används via Svenska Flyttstädsbyrån ABs webbplats. 

Dessa uppgifter samlas in 

Svenska Flyttstädsbyrån AB samlar in och analyserar bland annat följande uppgifter om besökarna på Svenska Flyttstädsbyrån ABs webbplats och div kontor samt arbetsplatser: 

  • IP-adress 
  • Webbläsare (Internet Explorer, Firefox etc.) 
  • Operativsystem (Windows etc.) 
  • Inloggningssätt 
  • Besökta sidor 
  • Bild- videoupptagning samlas in genom kameraövervakning i brottsförebyggande syfte, på våra kontor. Personuppgifterna behandlas med stöd av vårt berättigade intresse att upprätthålla säkerheten för egendom och personal.

Ändamål 

Svenska Flyttstädsbyrån AB lagrar webbstatistik för att säkra den tekniska funktionaliteten och användningen av nätet. Svenska Flyttstädsbyrån AB använder även statistiken för att få en inblick i webbesökarnas användarupplevelser och för att utveckla sin webbplats. Svenska Flyttstädsbyrån AB använder webbstatistiken för att förbättra sina elektroniska tjänster och kännedomen om kundernas och webbesökarnas behov. Uppgifterna används för att utveckla servicen och tjänsterna i anslutning till kreditinstitutsverksamheten. 

Handläggare av uppgifterna

Svenska Flyttstädsbyrån AB övervakar den insamlade informationen och överlåter den inte till tredje part. Svenska Flyttstädsbyrån AB kan emellertid använda sig av underleverantörer i hanteringen av uppgifterna. För närvarande anlitar Svenska Flyttstädsbyrån AB amerikanska Google Analytics för hantering av uppgifterna. Google är ett av marknadens ledande leverantörer av webbstatistik. Företaget iakttar integritetsskyddet genom att följa de standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har tagit fram. 

Svenska Flyttstädsbyrån AB kan därutöver använda sig av tjänster som tillhandahålls av andra underleverantörer som följer Europeiska kommissionens dataskyddsdirektiv (maj 2018), såsom stöd för kundtjänst, marknadsanalys och växelverkan. 

Svenska Flyttstädsbyrån AB tillåter inte under några som helst omständigheter att underleverantörerna använder uppgifterna i andra syften än de som Svenska Flyttstädsbyrån AB definierat. 

Svenska Flyttstädsbyrån AB kan använda uppgifter som kunden uppgett i Kundportalen för privatkunder för specifika syften, till exempel analys och marknadsföring. 

Cookies 

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida, för att kunna följa upp användningen av vår hemsida och för att stödja marknadsföringen av våra produkter och tjänster. 

Samtycke 

I samband med att du blir kund hos Svenska Flyttstädsbyrån AB via hemsida eller samtal samtycker du till att Svenska Flyttstädsbyrån AB använder dina personuppgifter i syfte att erbjuda dig specifika och relevanta erbjudanden om produkter och tjänster som Svenska Flyttstädsbyrån AB tillhandahåller. Denna behandling har samtycke som grund vilket innebär att du när som helst kan återkalla ditt samtycke. Svenska Flyttstädsbyrån AB kommer då att inte behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter i samband med nämnda behandling. 

Om du vill återkalla samtycket kontaktar du Svenska Flyttstädsbyrån AB skriftligen till Svenska Flyttstädsbyrån AB 

Hajoms Skog Skansen 1

511 97 Hajom

 Ytterligare information 

Vänligen ta kontakt med oss om du har frågor om denna text eller Svenska Flyttstädsbyrån AB användning av webbstatistik. 

Direktreklam 

Vill du inte ha direktreklam från Svenska Flyttstädsbyrån AB? 

Avsäg dig genom att skicka dina uppgifter till flyttstadsbyran ( a ) gmail . com

 

Tveka inte att kontakta oss om ni är intresserade av att få en offert. Svar inom 24 timmar!

Gratis Offertförfrågan